Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til Hestehaven barnehage

Hestehaven barnehage er en kommunal barnehage med 112 plasser. Den ble åpnet for drift 01.03.2005. Vi ligger landlig til, og har kort vei til flotte turområder. Det er gåavstand til sentrum der kulturtorvet/bibliotek  ligger. Vi har 3 baser, der 2 av basene er aldersblandet (2-6 år), mens den den siste basen er en småbarnsavdeling (1-2 år). I 2018 hadde vi full renovering av uteområdet, og lekeplassen har fått nye lekeapparat.

Våre satsingsområder:

- språk - lesing og skriving, og matematikk

- Inkludering

- Digitalisering 

- Entreprenørskap

-Bærekraft og kroppen

- Rekomp

 

Vi arbeider mye i små grupper med både lek / inkludering, språk / matematikk og tur. Arealet både ute og inne deler vi opp i mindre rom.

Hver uke gjennom hele året drar vi til Tjøm. Tilbudet gjelder for de største barna, 4 åringene og 5 åringene. Her har vi en allsidig bruk av naturen, der vi oppholder oss både i vannkanten og i skogen. Vi disponerer en hytte der ute, og nylig er det blitt bygget en flott gapahuk på plassen.

 

Læringsmiljøprosjektet.

Sammen med Nyplass skole er vi med i læringsmiljøprosjektet som handler om inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet leder prosjektet og har gitt Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) i oppdrag å sette sammen og lede veiledningsgruppene i prosjektet. Prosjektet går over 2 år.

Overordnet mål for prosjektet er å sikre trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Vi skal arbeide med følgende temaer:

  • Forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser
  • Fremme og utvikle trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • Organisasjon og ledelse
  • Bygge positiv barnehage- og skolekultur
  • Regelverkskompetanse

 

Vi satser på utvikling gjennom:

- studenter, elever fra videregående og lærlinger

- utviklingsprogram gjennom kommunens satsing - REKOMP

- videreutdanning av ansatte

 

 

38 25 74 10

Siste nytt

Jodtabletter

Atomberedskap i kommunen

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering. Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader.  Dersom en atomhendelse ra...
stor liten

Lek i barnehagen

Antall, rom og form. Her jobber vi med stor-liten og farger. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Barna skal leke og eksperimentere m...
Se hele nyhetsarkivet

Neste hendelser

Se hele kalenderen

Her finner du oss